svētdiena, 2019. gada 28. aprīlis

MAC DSA LV jeb liels paldies studentei par darbu!


Pirms nedēļas izdevās piefiksēt kādu labu daļu no vecgada apņemšanās saraksta, un tie ir ne tikai faili, kas parāda plānu izmaiņas, un ar kuriem ir vieglāk redzēt, kā plāni laika gaitā mainījušies, bet tie ir arī nodomi par valsts parāda novērtējumu vidējam un ilgākam termiņam.

Kopā ar lielisko studenti Annu no Rīgas Stradiņa universitātes izdevās pacelt un līdz laimīgām beigām (šobrīd) aiznest Starptautiskā valūtas fonda publiski pieejamu valsts parāda analīzes rīku tā saukto MAC DSA (market-access countries debt sustainability analysis) modeli. Redz' ko nozīmē darbā strādāt ar cilvēku, kam ir visdzīvākā interese par to, ko viņa dara. Kad ir interese, tad ir arī milzīga jauda un spēja palīdzēt un izdarīt. 

Ko tad labu ievārījām? Aizpildījām tabulas arī par Latviju. Lūdzām arī palīdzību Valsts kases valsts parāda ekspertēm, lai sniedz nelielu konsultāciju par valsts parāda tabulu aizpildīšanu. 

Kad salīdzinājām savus rezultātus (1.att.) ar to, ko ir aprēķinājis SVF [44.lpp.] (2.att.), tad secinājām, ka virziens ir līdzīgs. Pie nemainīgas fiskālās politikas jau vidējā termiņā ir iespēja būtiski mazināt valsts parāda apmēru pret IKP.

 1.att. Fiskālās padomes aprēķini.

 2.att. SVF aprēķini.Tomēr manuprāt galvenā pievienotā vērtība no šī nelielā darba ir tam, ka šis MS Excel fails ir pieejams lietošanai arī citiem analītiķiem, kas vēlētos tuvāk pētīt valsts parādu. Jo vairāk datus modelī spējam ielikt, jo plašākus vērtējumus varam saņemt. Kā jau allaž. 

Ar pateicību par palīdzību,
Dace